Tilastokeskuksen videossa Polarputki Oy:tä edustaa Logistiikkajohtaja Tero Ahtiainen.