25.1.2021

Polarputki on ryhtynyt käyttämään vesisähköä

Koska ympäristöasiat ovat meille tärkeitä, on Polarputki Oy:n Teräspalvelukeskus Vantaan Niittytiellä ryhtynyt 1.1.2021 alkaen käyttämään kokonaan EPD-sertifioitua (EPD = Environmental Product Declaration) vesisähköä. Vesisähkö on vähäpäästöistä, uusiutuvaa energiaa ja sen meille toimittaa Vattenfall.

EPD:n (ympäristöselosteen) hyödyt:

  • laatuvarmistettuja lukuja mm. päästöistä, resurssien käytöstä, vaikutuksista biologiseen monimuotoisuuteen
  • objektiivisuus, perustuu ISO 14025 -sertifiointivaatimuksiin
  • vertailukelpoisuus, eli vaatimus alan yhteisistä säännöistä
  • laatutakuu, jonka ehtona on riippumattoman kolmannen osapuolen tekemä tarkastus.