TALOUSJOHTAJA

Lars-Erik Herrgård
09 7559 0530, 040 523 3577

KIRJANPITO

Päivi Käkönen
09 7559 0531, 040 503 2766

RESKONTRA JA LUOTONVALVONTA

Ulrika Lindroos
09 7559 0533, 040 529 0838