Polarputki Oy

Polarputki Oy myy terästuotteita ja palveluja Suomen konepaja- ja telakkateollisuudelle. Panostamme pitkäaikaiseen kumppanuuteen.Kilpailuetujamme ovat päätuoteryhmien kattava varastointi Suomessa sekä päämiehiemme ja omistajiemme laaja tuotevalikoima, jotka mahdollistavat täsmätoimitukset asiakkaillemme.

Teräspalvelukeskuksemme Vantaalla toimittaa teräkset koko Suomen alueelle. Pääosa tuotteista toimitetaan määrämittaan sahattuina.

Avainluvut

Perustettu 1973

Omistajat
thyssenkrupp Materials Services GmbH, 50%, vuodesta 1977
Heléns Rör AB 50%, vuodesta 1994

Liikevaihto 68 M €

Henkilökunta
60 henkilöä. Teräspalvelukeskuksemme Vantaalla toimittaa teräkset koko Suomen alueelle. Pääosa tuotteista toimitetaan määrämittaan sahattuina.

Cover Image for Avainluvut
Cover Image for Laatu

Laatu

Polarputken toimintajärjestelmä kattaa kaikki Polarputken toiminnot ja vastaa seuraavien standardien vaatimuksia:

  • ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät
  • ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmät
  • ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät

Standardin ISO 9001 mukaisella laadunhallintajärjestelmällämme on ollut Lloyd’s Register Quality Assurancen myöntämä sertifikaatti jo vuodesta 1995.

Standardien ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukainen sertifiointi Polarputkelle myönnettiin vuonna 2014.

Työterveys- ja työturvallisuusstandardi OHSAS 18001 on korvattu uudella ISO 45001 -standardilla, jonka mukainen sertifiointi on myönnetty Polarputkelle vuonna 2020.

Toimintamme jatkuvuuden varmistamme standardin ISO 31000:2018 mukaisella liiketoiminnan riskien johtamisella.

 

Tutustu sertifikaattiin

Toimintapolitiikka

Ymmärrämme asiakkaidemme muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia.

Tarjoamme kokonaiskustannustehokkaasti laajan terästuote- ja palveluvalikoiman sekä nopeat, joustavat ja täsmälliset toimitukset. Asiakastarpeiden ymmärrys, toimituskykymme sekä terästuote- ja sovellusosaamisemme tukevat asiakkaidemme liiketoiminnan kehittymistä ja menestystä sekä luovat asiakkaillemme kilpailuetua globaalissa kilpailussa.

Varmistamme toimintamme jatkuvuuden järjestelmällisellä ja ajantasaisella toimintaympäristömme muutosten arvioinnilla ja liiketoiminnan riskien johtamisella.

Henkilöstömme hyvinvoinnin, turvallisuuden ja ammattitaidon kehittäminen on meille ensisijaisen tärkeää. Kehitämme toimintatapojamme ja koulutamme työntekijöitämme varmistaaksemme, että meillä on turvallista tehdä töitä.

Tunnistamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja kannamme vastuun kestävän liiketoiminnan ja ympäristönsuojelun tason parantamisesta.

Seuraamme ja parannamme jatkuvasti toimintamme tehokkuutta, vaikuttavuutta ja vaatimuksenmukaisuutta.

Cover Image for Toimintapolitiikka
Cover Image for Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

Eettinen yleisperiaate

Polarputki Oy toimii kaikilta osin voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti sekä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Eettisen toimintatavan perustana ovat eettiset arvomme, joita ovat rehellisyys, avoimuus, luotettavuus ja reilu meininki. Jokaisella Polarputken työntekijällä on vastuu eettisestä toiminnasta ja esimiesten on näytettävä toiminnallaan mallia. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme eettisesti kestävää ja lakien mukaista toimintaa.

Toiminnan lähtökohta
Toimimme voimassa olevien lakien ja sääntöjen sekä eettisten arvojemme mukaisesti. Yhteistyö ja vastuunkanto ovat toimintamme kulmakivet.

Liiketoimintaetiikka
Liikesuhteemme perustuvat reiluun kilpailuun ja puhtaisiin kaupallisiin periaatteisiin, jotka ovat riippumattomia lahjoista tai epäasiallisesta toiminnasta. Emme hyväksy kartelliyhteistyötä emmekä korruptiota missään muodossa (nollatoleranssi).

Työyhteisö
Toimimme tasa-arvoisesti ja noudatamme työlainsäädäntöä ja kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita. Emme hyväksy epäasiallista kohtelua tai häirintää (nollatoleranssi).

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Polarputkella vastuullisuus on integroitu sekä strategiaan että operatiiviseen toimintaan. Polarputken kestävän kehityksen strategia pyrkii voiton tavoittelun lisäksi myös sitoutumaan yhteiskuntavastuuseen ja ihmisten hyvinvointiin sekä huomioimaan toiminnan pitkän aikavälin ympäristövaikutukset. Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueillamme varmistamalla turvallisuuden, vastuullisuuden ja lakien ja sääntöjen noudattamisen.

Käytämme EcoVadis-luokitusta kestävän kehityksen johtamisjärjestelmämme arvioinnissa ja merkkinä kestävän liiketoiminnan eteen tekemästämme työstä. Polarputkelle on myönnetty EcoVadiksen hopeamitali. Tulos nostaa Polarputken EcoVadisin arvioimien yritysten parhaimman 25 %:n joukkoon.

Ympäristövastuun eteen on tehty useita konkreettisia toimia viime vuosina:

  • Teräspalvelukeskukseemme on hankittu vuonna 2020 ympäristöystävällinen LED-valaistus, joka parantaa myös työturvallisuutta.
  • Vuodesta 2021 alkaen Teräspalvelukeskukseemme on hankittu EPD-sertifioitua, uusiutuvaa ja vähäpäästöistä vesisähköä.
  • Vuodesta 2021 asti on laskettu oman toimintamme (scope 1) ja ostoenergian (scope 2) päästöjä GHG-protokollan mukaisesti.
  • Vuonna 2022 käyttöönotetun uuden ERP-järjestelmän myötä on siirrytty lähes paperittomaan tuotantoprosessiin.
  • Pääkonttorimme on muuttanut LEED Platinum -sertifioituun toimistoon vuonna 2023.
  • Vuonna 2023 on otettu käyttöön aurinkovoimala, joka tuottaa n. 30 % Teräspalvelukeskuksen vuotuisesta sähköntarpeesta.
ecovadis
EPD
Scope 1&2 Hiilijalanjälki laskettu
LEED Platinum
Cover Image for Vastuullisuus ja kestävä kehitys
Cover Image for Omistajat

Omistajat

Polarputki Oy:n omistavat saksalainen thyssenkrupp Materials Services GmbH (50%) ja ruotsalainen Heléns Rör AB (50%), jonka puolestaan omistaa hollantilainen Van Leeuwen Pipe and Tube.

Organisaatio

Hallitus

Puheenjohtaja Daniel Wodera

Varapuheenjohtaja Joop Sassen

Donya Bollwerk

Eva Täljegård

Ken Ehrnrooth

Johtoryhmä

Tapio Ingervo, Toimitusjohtaja

Kaj Relander, Myynti

Tero Ahtiainen, Logistiikka

Jari Sivula, Osto

Jere Sepponen, Talous

Cover Image for Organisaatio